Αγροτικά drones

Η ιστορία των αγρωτικών ψεκαστικών drones, χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Τότε χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τηλεκατευθυνόμενα ελικόπτερα για πειράματα ψεκασμού καλλιεργειών.

Αυτες οι πρώτες προσπάθειες, έθεσαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων-UAV (drones), ειδικά σχεδιασμένων για γεωργικούς σκοπούς.

Με την πάροδο των ετών και με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, προωθήθηκε και η εξέλιξη των γεωργικών drones. Με την ενσωμάτωση εξελιγμένων αισθητήρων, συστημάτων GPS, αύξηση χωρητικότητας του ωφέλιμου φορτίου, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας αλλά και μηχανισμούς ψεκασμού ακριβείας, τα γεωργικά drones έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος των σύγχρονων γεωργικών πρακτικών. 

Στόχος είναι να προσφέρουν στους αγρότες αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις για την επεξεργασία των καλλιεργειών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα της περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Πλεονεκτήματα ψεκαστικών drones

Κάλυψη μεγάλων γεωργικών εκτάσεων, γρήγορα και με ακρίβεια μειώνοντας το χρόνο και την εργασία που απαιτείται με τις παραδοσιακές μεθόδους ψεκασμού.

Αξιοποίηση προηγμένης τεχνολογίας GPS και ενσωματωμένους αισθητήρες για την ακριβή πλοήγηση και την εφαρμογή φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων ή άλλων επεξεργασιών. Αυτή η ακρίβεια εξασφαλίζει στοχευμένη εφαρμογή, ελαχιστοποιώντας τη σπατάλη και μειώνοντας τον κίνδυνο υπερβολικού ή ελλιπούς ψεκασμού.

Επιπλέον, προγραμματίζονται διαδρομές πτήσης, μειώνοντας έτσι το ανθρώπινο λάθος και εξασφαλίζοντας συνεπή και ομοιόμορφη εφαρμογή.

Με την αντικατάσταση των χειροκίνητων ψεκασμών, τα drones μειώνουν την έκθεση των γεωργών σε επιβλαβείς χημικές ουσίες και μετριάζουν τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία. Επιπλέον, επιτρέπουν τη χρήση μικρότερων ποσοτήτων χημικών ουσιών λόγω της ακριβούς εφαρμογής τους, ελαχιστοποιώντας τη μόλυνση του περιβάλλοντος και μειώνοντας τις συνολικές οικολογικές επιπτώσεις των γεωργικών πρακτικών.

Τα γεωργικά drones προσαρμόζονται σε διάφορα εδάφη, τύπους καλλιεργειών και συνθήκες αγρού. Μπορούν να ελίσσονται σε δύσκολες περιοχές, όπως ανώμαλο έδαφος ή περιοχές με περιορισμένη προσβασιμότητα, όπου ο παραδοσιακός εξοπλισμός ψεκασμού μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στους αγρότες να διατηρούν ομοιόμορφη κάλυψη της επεξεργασίας σε όλους τους αγρούς τους, εξασφαλίζοντας συνεπή προστασία και ανάπτυξη των καλλιεργειών.

Ο συνδυασμός της μείωσης του κόστους εργασίας, της μείωσης των προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν αλλά και των ορυκτών καυσίμων που θα χρειαζόταν για το μηχάνημα ψεκασμού, κάνουν τα γεωργικά drones να είναι οικονομικά ωφέλιμα.

Πολλά γεωργικά drones  που χρησιμοποιούνται για ψεκασμούς είναι εξοπλισμένα με πρόσθετους αισθητήρες και τεχνολογία απεικόνισης, επιτρέποντάς τους να συλλέγουν πολύτιμα δεδομένα πέρα από τις εργασίες ψεκασμού. Με την ενσωμάτωση πολυφασματικών ή θερμικών καμερών, τα drones μπορούν να καταγράφουν εικόνες που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την υγεία των καλλιεργειών, τους δείκτες βλάστησης και άλλες βασικές παραμέτρους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αναλυθούν για τον εντοπισμό πρώιμων ενδείξεων στρες, ασθενειών ή ελλείψεων θρεπτικών συστατικών, επιτρέποντας την προληπτική λήψη αποφάσεων και στοχευμένες παρεμβάσεις για τη διαχείριση των καλλιεργειών.

RDS Mi630

Εξοικονόμηση φαρμάκων και νερού

Τα γεωργικά drones έχουν αναδειχθεί σε ισχυρά εργαλεία για την προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, προσφέροντας αξιοσημείωτες μειώσεις στη χρήση χημικών ουσιών και στην κατανάλωση νερού.

Με τα συστήματα εφαρμογής ακριβείας που διαθέτουν, έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις χημικές ουσίες κατά 30-65% αλλά και το ποσοστό του νερού έως και 90%, ελαχιστοποιώντας σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διατηρώντας παράλληλα την αποτελεσματική προστασία των καλλιεργειών. Με την ακριβή στόχευση των περιοχών και την αποφυγή των περιττών ψεκασμών, οι αγρότες μπορούν να βελτιστοποιήσουν και να κάνουν εξοικονόμηση στη χρήση των χημικών ουσιών αλλά και να ελαχιστοποιήσουν τα απόβλητα.

Αυτή η ακριβής διαχείριση του νερού και των φαρμάκων, ενισχύει τη συνολική βιωσιμότητα των γεωργικών πρακτικών. Αξιοποιώντας τη δύναμη των γεωργικών drones, οι αγρότες μπορούν να επιτύχουν σημαντική μείωση της χρήσης χημικών ουσιών και νερού, συμβάλλοντας σε μια πιο περιβαλλοντικά συνειδητή και αποτελεσματική προσέγγιση της γεωργίας.